Informace o publikaci

Principal solutions at infinity of given ranks for nonoscillatory linear Hamiltonian systems

Logo poskytovatele
Název česky Hlavní řešení v nekonečnu daných hodností pro neoscilatorické lineární hamiltonovské systémy
Autoři

ŠEPITKA Peter ŠIMON HILSCHER Roman

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Dynamics and Differential Equations
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10884-014-9389-7
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Linear Hamiltonian system; Principal solution at infinity; Minimal principal solution; Controllability; Normality; Conjoined basis; Order of abnormality; Genus of conjoined bases; Moore-Penrose pseudoinverse
Popis V tomto článku studujeme existenci a vlastnosti hlavních řešení v nekonečnu pro neoscilatorické lineární hamiltonovské systémy bez předpokladu kontrolovatelnosti. Jako hlavní výsledky jsme dokázali, že hlavní řešení lze klasifikovat podle hodnosti jejich první komponenty a že hlavní řešení existují pro každou hodnost mezi explicitně danou minimální a maximální hodností. Minimální hodnost pak odpovídá minimálnímu hlavnímu řešení, které jsme zavedli v našem předchozím článku, zatímco maximální hodnost odpovídá hlavnímu řešení, které definovali W.T.Reid, P.Hartman nebo W.A.Coppel. V článku jsme také odvodili klasifikaci hlavních řešení, které mají stejný obraz. Důkazy jsou založeny na detailní analýze izotropických bází s danou hodností a na jejich konstrukci z minimálních izotropických bází. Naši novou teorii jsme také doplnili několika ilustrujícími příklady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info