Informace o publikaci

Efektivnost organizace veřejné správy a zásada dvouinstančního správního řízení

Autoři

VENCLÍČEK Jiří

Druh Článek ve sborníku
Konference Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické forum 2013
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.lawconference.sk/archiv/bpf_2013/sprava/files/zborniky/Session%20of%20Administrative%20Law.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova Principle of two instances; administrative proceeding; appeal; effectivity; organizational concept of public administration
Popis Příspěvek zkoumá zásadu dvouinstančního správního řízení ve světle efektivity organizačního uspořádání veřejné správy. Jedním z dílčích cílů příspěvku je podrobnější vysvětlení a zdůvodnění teze, že současná veřejná správa v České republice prakticky neumožňuje nezávislé přezkoumání správního rozhodnutí v druhé instanci. Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozhodnutí konstatuje, že správní orgány nemají parametry, které by zajišťovaly nezávislost. Tato skutečnost však obecně není vnímána jako negativní díky existenci správního soudnictví. Správní soudnictví ovšem nemůže zcela nahrazovat veřejnou správu. Tím spíše je tedy třeba, aby veřejná správa přezkoumávala vlastní rozhodnutí v rámci odpovídajících standardů. V opačném případě nelze zabránit tomu, aby do správních rozhodnutí pronikaly potenciálně nežádoucí vlivy, ohrožující nejen efektivitu veřejné správy, ale dobrou správu jako komplex základních zásad. Na druhé straně lze nalézt právní systémy, které v rámci své správní struktury vytvořily takzvané nezávislé tribunály.
Související projekty: