Informace o publikaci

Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání

Autoři

MUSIL Rudolf

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Publikace pojednává o hlavních disciplínách a pracovních metodách, které se zúčastňují studia kvartéru. Je dokumentována výjimečnost Moravy proti okolním oblastem. Vedle lokalit venkovních je zdůrazněna i výjimečná úloha krasových oblastí, které jsou svoji rozlohou a množstvím nejrůznějších nálezů pro Moravu typické. Na tuto část pak navazují základní poznatky o jednotlivých skupinách tehdejších savců žijících koncem pleistocénu na území Moravy. Je uveden jejich vývoj, základní znaky, ekologické požadavky na prostředí a důležité lokality. Hlavní pozornost je věnována změnám ekosystému a změnám společenstev vyvolaným migrací a případným vymíráním. Navazuje kapitola ze samého počátku holocénu související s domestikací. Publikace je ukončena přehledem nejdůležitějších moravských lokalit a výjimečných nálezů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info