Informace o publikaci

DETERMINATION OF BINDING AND THERMODYNAMIC CONSTANTS OF BOVINE SERUM ALBUMIN-SALICYLIC ACID INTERACTIONS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Logo poskytovatele
Název česky Stanovení vazebných a termodynamických konstant interakce BSA a kyseliny salycilové pomocí kapilární elektroforézi
Autoři

MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Bylo zkoumáno využití kapilární elektroforézi k prostudování vazby mezi BSA a salicylovou kyselinou (SA). Pomocí této metody byli určeny vazebné a termodynamické parametry systému BSA-SA. K analýze vazebných křivek byla využita nelineární regrese. Byl pozorován vliv teploty na vazené konstnaty a Van’t Hoffova závislost ukazuje závislost těchto hodnot. Na základě této závislosti byli určeny termodynamické parametry (?G, ?S a ?H).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info