Informace o publikaci

Vybrané aspekty řízení o disciplinárním přestupku na vysoké škole

Autoři

JURNÍKOVÁ Jana KUDROVÁ Veronika

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Přestupky a řízení o nich z pohledu teorie a praxe - sborník z mezinárodní vědecké konference konané dne 4. října 2013
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Příspěvek
Obor Právní vědy
Klíčová slova Administrative Punishment; Disciplinary Offence; Student; Disciplinary Committee; Collegial Body
Popis Cílem příspěvku je poukázat na problematiku uplatňování disciplinární pravomoci, a to jak z úhlu právního zakotvení, tak i správněprávní praxe. Pozornost je věnována samotné povaze disciplinárního přestupku studentů vysokých škol, dále je provedena charakteristika disciplinárního řádu jako základního zdroje pravidel uplatnění disciplinární pravomoci nad rámec zákona. Samostatná část je následně zaměřena na disciplinární komisi, problematiku jejího složení a vazbu mezi ní a děkanem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info