Informace o publikaci

Interakce právní úpravy řízení před Ústavním soudem a zahraničních vlivů

Autoři

BENÁK Jaroslav

Druh Článek ve sborníku
Konference Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2013
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Constitutional court; Act no. 182/1993 Coll. on Constitutional Court; foreign influences
Popis Příspěvek se zabývá zahraničními inspiracemi pro vznik zákona č. 182/1993 Sb. a rovněž zahraničními vlivy na další vývoj naší právní úpravy řízení před Ústavním soudem. Tedy především, zda ze zahraničního práva vyplývají nějaké limity či imperativy pro naši právní úpravu.
Související projekty: