Informace o publikaci

The detection, rate and manifestation of residual sexuality in apomictic populations of Pilosella (Astreraceae, Lactuceae)

Název česky Detekce, podíl a význam residuální sexuality v apomiktických populacích jestřábníků z podrodu Pilosella (Asteraceae, Lactuceae)
Autoři

KRAHULCOVÁ Anna ROTREKLOVÁ Olga KRAHULEC František

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia Geobotanica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://download.springer.com/static/pdf/460/art%253A10.1007%252Fs12224-013-9166-0.pdf?auth66=1403355992_2f1522fa8a2d280f4ec789ea3d73c041&ext=.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12224-013-9166-0
Obor Botanika
Klíčová slova Facultative apomixis; haploid parthenogenesis; interspecific hybridization; Pilosella; residual sexuality
Popis Podíl mateřských apomiktických rostlin na populační diverzitě byl hodnocen v sedmi polyploidních populacích jestřábníků z podrodu Pilosella, v nichž koexistovaly apomiktické (P. bauhini nebo P. aurantiaca) a sexuální (P. officinarum) rostliny. U rostliny byla sledována ploidní úroveň, reprodukční systém, morfologie, klonalita a haplotypy. Způsob vzniku potomstva byl zjišťován prostřednictvím průtokové cytomterie nažek srovnáním ploidní úrovně potomků a matek. Potomci vzniklí díky residuální sexualitě apomiktických matek byli identifikováni na základě mofrologie a reprodukčního chování. Potomstvo, které se od matek lišilo, vzniklo sexuálně nebo haploidní partenogenezí. Srovnáním potomstva sexuálních a apomiktických matek jsme zjistili, že apomikti produkují potomstvo variabilnější v ploidních úrovních, což bylo zjištěno jak při analýze nažek, tak u dopěstovaných semenáčků. Residuální sexualita apomiktů byla důležitá také při experimentálním křížení, při kterém vznikali hybridi podobní těm, kteří vznikají spontáně v přírodě. 2n + n hybridi, produkovaní sexuálními i apomiktickými matkami, mají podobné reprodukční chování: produkují různou měrou polyhaploidy, sexuálně i apomikticky vzniklé potomstvo. Zpětná hybridizace vede ke vzniku hybridních rojů bohatých na různé morfotypy a cytotypy. Zjištěná variabilita naznačuje, že zpětná hybridizace probbíhá směrem k sexuálnímu druhu P. officinarum.
Související projekty: