Informace o publikaci

Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice

Název česky Česká verze Menopause Rating Scale Questioínnaire - předběžné sdělení
Autoři

MORAVCOVÁ Markéta JEŽEK Stanislav MAREŠ Jiří VACHKOVÁ Eva

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kontakt
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2014.05.005
Obor Psychologie
Klíčová slova Health related quality of life; Menopause Rating Scale; Evaluation instruments; Menopause; Postmenopause
Popis Cíle: Vzhledem k obecnému stárnutí naší populace se zvyšuje i počet žen, které trpí příznaky estrogenního deficitu v období menopauzy, které mohou ovlivňovat i jejich kvalitu života. Klinická praxe v České republice k hodnocení závažnosti příznaků menopauzy a jejich vlivu na kvalitu života konkrétních žen potřebuje kvalitní nástroj. Proto autoři příspěvku vytvořili dle stanovených pravidel českou standardizovanou verzi MRS a ověřili ji v klinické praxi. Metodika: Pomocí opakovaného zpětného překladu autoři vytvořili českou verzi dotazníku, který poté na vzorku 204 žen ve věku od 49 do 63 let ověřili v praxi a pomocí verbálních protokolů, dotazníku zpětné vazby a opakovaného vyplnění metody klientkami v čase standardizovali českou verzi nástroje. Výsledky: Na základě výsledků studie vznikla česká verze nástroje Menopause Rating Scale, která je využitelná pro českou klinickou praxi. Je to krátká jedenáctipoložková škála.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info