Informace o publikaci

Strategie primární prevence

Autoři

HRUBÁ Drahoslava

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medicína pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova morbidity; mortality; risk factors; promising prevention
Popis Nemoci srdce a cév, zhoubné nádory, metabolická a chronická respirační onemocnění jsou hlavními příčinami předčasných úmrtí a vyso¬kého počtu let života s omezenými schopnostmi (d isabi lity-adj usted life years DALY) na celém světě, zejména však ve vyspělých zemích. Všechna tato onemocnění jsou determinována stejnými ovlivnitelnými rizikovými faktory: (a) způsobem života (kouření, nadměrný konzum alkoholu, fyzická hypoaktivita); (b) špatnou výživou (nedostatečný příjem ovoce a zeleniny, nadměrný příjem soli a tuků); (c) metabolickými faktory (hypertenze, nadváha/obezita, hypercholesterolemie). Také špatné sociální vztahy se ukazují jako riziko srovna¬telné s kouřením a hypertenzí. Účinné intervence na individuální i populační úrovni, zahrnující i regulační a cenová opatření a vzdělání, mají slibný potenciál snížit expozici faktorům, které zkracují lidský život. Odpovědnost za zlepšení zdraví populace a snížení sociálních nerovností v očekávané délce života a úmrtnosti mají politici, instituce, nevládní organizace a každý jednotlivec. Úloha lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v primární a sekundární prevenci je jedinečná a nezastupitelná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info