Informace o publikaci

Rolling friction - models and experiment. An undergraduate student project.

Název česky Valivé tření - modely a experiment. Studentský projekt.
Autoři

VOZDECKÝ Luboš BARTOŠ Jiří MUSILOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Journal of Physics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/35/5/055004
Obor Teoretická fyzika
Klíčová slova rolling friction; physics education
Popis Model valivého tření je studován teoreticky i experimentálně na úrovni univerzitního kurzu obecné fyziky. Jednoduchý experiment je založen na měření deformace válce valícího se po vodorovné, resp. nakloněné rovině a deformace podložky. Experimentální data jsou zpracována pomocí volně dostupného programu Tracker, která je vhodný pro použití na úrovni kurzu obecné fyziky. Interpretace experimentů je založena na elementárním modelu valivého tření. Ukazuje se, že běžně užívaný model valivého tření založený na předpokladu, že deformovaná podložka vytváří před valícím se tělesem "hrbol", neodpovídá experimentu. V článku je navržen alternativní model, který je konzistentní s experimentálními daty. Projekt navíc přispívá k rozvoji fyzikálního myšlení studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info