Informace o publikaci

Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice

Autoři

MOLTAŠOVÁ Helena ROTREKLOVÁ Olga DANIHELKA Jiří GOTTSCHLICH Gunter CHRTEK JUN. Jindřich

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://cbs.ibot.cas.cz/
Obor Botanika
Klíčová slova Asteraceae; Central Europe; chromosome number; Hieracium barbatum; H. neoplatyphyllum; H. platyphyllum; H. sabaudum; phytogeography; taxanomy
Popis Na základě revize herbářových dokladů uložených ve 22 herbářových sbírkách jsme studovali rozšíření druhu Hieracium racemosum v České republice. Druh patří do sekce H. sect. Italica a patří mezi 58 přirozeně se vyskytujících jestřábníků české květeny. Od podobného druhu H. sabaudum se liší obvykle krátce řapíkatými spodními lodyžními listy, hroznatým až latnatým květenstvím, poněkud dlouhými vnitřními zákrovními listeny, které jsou zbarveny od tmavě do světle zelené a mají světle zelený okraj, nažkami zbarvenými žlutavě nebo šedě, vzácněji červeně až oříškově hnědě a třásnitým květním lůžkem. Uspořádání lodyžních listů, tj. koncentrace listů ve střední části nebo spodní třetině lodyhy, znak často používaný jako důležitý odlišovací znak druhů H. racemosum a H. sabaudum, má pouze omezenou diagnostickou hodnotu. Pro Českou republiku je tradičně udáváno šest poddruhů druhu H. racemosum, přičemž většina českých populací byla hodnocena jako H. racemosum subsp. barbatum a H. r. subsp. racemosum. Počítáním chromozomů a zjišťováním ploidní úrovně pomocí průtokového cytometru jsme zjistili, že tři rostliny ze dvou populací z jihovýchodní části České republiky byly triploidní a jedna rostlina měla 2n = 27. Revidovali jsme 541 herbářových dokladů druhu z území České republiky, přičemž 432 z nich (kolem 84 %) bylo určeno správně. Dalších 400 herbářových dokladů původně určených jako H. racemosum bylo revidováno jako H. sabaudum (97 %) a H. umbellatum (3 %). V České republice se nachází většina lokalit druhu na Moravě. Izolované výskyty byly doloženy z východních Čech a z několika lokalit ležících v západněji. Vzhledem k počtu revidovaných herbářových dokladů je možno považovat sestavenou mapu rozšíření za reprezentativní. Vnitrodruhová klasifikace druhu H. racemosum a možný výskyt druhu H. platyphyllum v České republice vyžadují další výzkum.
Související projekty: