Informace o publikaci

CURRENT TRENDS IN THE CZECH ENVIRONMENTAL LIABILITY SYSTEM

Název česky Současné trendy v českém odpovědnostním systému v ochraně životního prostředí
Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Vztahy odpovědnosti vznikající v oblasti ochrany životního prostředí mohou mít jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní charakter. Lze je rozdělit na 4 různé typy odpovědnostních vztahů, které tvoří dohromady koherentní právní systém: a) správněprávní odpovědnost b)trestně právní odpovědnost c) občanskoprávní odpovědnost d) odpovědnost za ekologickou újmu. V období let 2011-2013 probíhaly práce na projektu "Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy", financovaném GAČR. V kapitole jsou shrnuty výsledky výzkumu a vyzdviženy důležité aspekty odpovědnosti z hlediska perspektivy práva životního prostředí v České republice.
Související projekty: