Informace o publikaci

Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity

Autoři

TURJAP Miroslav ZENDULKA Ondřej GLATZ Zdeněk MÁDR Aleš BREJCHA Stanislav JUŘICA Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S
Citace
Související projekty: