Informace o publikaci

Svévole v oblasti spotřebních daní z pohledu teorie

Autoři

ŠRAMKOVÁ Dana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval otázkou zneužití práva v oblasti spotřebních daní z pohledu teorie, akcentoval pohledy právně-teoretické podle stavu de lege lata včetně výhledu de lege ferenda.
Související projekty: