Informace o publikaci

Effect of temperature and increased concentration of CO2 on growth and photosynthetic activity of polar alga Trebouxia sp.

Název česky Vliv teploty a zvýšené koncentrace CO2 na růst a fotosyntetickou aktivitu polární řasy Trebouxia sp.
Autoři

SEHNAL Luděk VÁCZI Peter BARTÁK Miloš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Polar Reports
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www full text of the paper freely available
Obor Botanika
Klíčová slova Trebouxia sp.; carbon dioxide; fluorescence of chlorophyll; pigments; Antarctica; lichen
Popis Trebouxia sp., a lichen symbiotic alga, was isolated from lichen Usnea antarctica collected at James Ross Island, Antarctica. After isolation, the alga was cultivated on Bold‘s Basal Medium (BBM-agar) with addition of nitrogen for 12 days. Growth of alga and its photosynthetic properties were studied in relation to increased concentration of CO2 (850±50 ppm) and two cultivation temperature (8 and 12°C). Physiological status of algae was evaluated by chlorophyll fluorescence parameters. Simultaneously, content of pigments and changes in biomass were evaluated during cultivation period. Evaluation of physiological state of Trebouxia sp. was carried out after the end of experiment. Results of chlorophyll fluorescence induction parameters and content of pigments showed that the highest efficiency of primary processes of photosynthesis was found at the treatment with elevated concentration of CO2 and temperature 12°C. In this treatment, potential quantum yield of photochemical processes in photosystem II (FV/FM) was 0.44 and content of Chl a was 5.14 microg ml-1. In contrast, the lowest efficiency of primary processes was found at the treatment with addition of CO2 and temperature 8°C, where value of FV/FM reached 0.37 and content of Chl a was 3.71 microg ml-1.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info