Informace o publikaci

Sociální geografie a možnosti současné fotografické tvorby na příkladu subjektivně pojatého dokumentu

Autoři

JAŇURA Jakub

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Fotografie je médium, které se v současnosti stalo zcela přirozeným a masově používaným nástrojem komunikace. Její dostupnost a snadná přenositelnost vedou k tomu, že již v podstatě neexistuje motiv, který by zůstal nezachycen. Geografie, stejně jako fotografie, pracuje s časem a prostorem. V příspěvku jsou tedy diskutovány některé otázky související s touto analogií a zároveň nastíněny i některé ze spektra možností, jež fotografická tvorba geografickému výzkumu nabízí, jakož i příklady praktické aplikace tohoto média v soudobém geografickém prostředí. V obecné rovině se jedná především o způsoby, jimiž může být reprezentován geografický prostor fotografickým obrazem, a to zejména z pohledu charakteru vzniku a následného porozumění této reprezentaci. Jako konkrétní příklad slouží práce několika zástupců nynější umělecké tvorby zejména českých autorů pohybujících se v rovině subjektivního dokumentu pracujících s tematikou prostoru. Jak tento příklad ukazuje, využívají autoři velmi pestrou škálu vyjadřovacích prostředků, přičemž jsou v mnoha příkladech schopni reprezentovat prostor, s nímž přišli do styku, velmi sugestivním způsobem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info