Informace o publikaci

Statistika - vícerozměrné metody

Autoři

SEBERA Martin

Rok publikování 2014
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Oblast sportu, včetně vědního oboru Kinantropologie, je jednou z mnoha oblastí, kde je zřejmá poptávka po uplatňování exaktních matematických postupů. Velmi často je nutné řešit problémy vedoucí k vícerozměrným statistickým metodám. Lidská představivost o datech končí už v 3D prostoru, vyšší dimenze je již složité zobrazit, pochopit i interpretovat. Vícerozměrné metody mohou pomoci zejména při redukci dimenze dat na „rozumné“ množství, resp. najít vztahy, které situaci zjednoduší a umožní lepší pochopení. Vybraný učební text zpracovaná základní teoretické aspekty jednotlivých metod společně s praktickými příklady, které poskytnou návod a adekvátní postup řešení ve statistickém sw Statistica 10 firmy Statsoft. Ze 4 probíraných oblasti (analýza rozptylu; regresní analýza; analýza hlavních komponent a faktorová analýza; shluková analýza) věnujeme největší pozornost regresní analýze, a to pro její dostupnost skrz mnoho statistického software, zároveň obtížnost, mnohoznačnost a nutnost splňovat jednotlivé předpoklady.
Související projekty: