Informace o publikaci

Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic

Název česky Srovnání městské a příměstské železniční dopravy v Německu a v České republice
Autoři

SEIDENGLANZ Daniel CHVÁTAL Filip NEDVĚDOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Národohospodářský obzor
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.degruyter.com/view/j/revecp.2014.14.issue-2/revecp-2014-0009/revecp-2014-0009.xml
Doi http://dx.doi.org/10.2478/revecp-2014-0009
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova railways; urban rail transport; suburban rail transport; metropolitan region; European transport policy; liberalization; Germany; the Czech Republic
Popis Železniční doprava je environmentálně příznivou formou osobní dopravy, která může být efektivně využita také v městských a příměstských dopravních systémech. Článek popisuje městské a příměstské železniční dopravní systémy včetně srovnání vybraných českých (Praha, Brno a Ostrava) a německých metropolitních regionů (Mnichov, Norimberk a Drážďany). Jeho cílem je analýza významu různých faktorů ovlivňujících rozdíly mezi situací v Německu a v České republice. Výzkumná otázka zní, zda jsou tyto rozdíly primárně zapřičiněny různým stupněm liberalizace, anebo zda jsou důsledkem působení jiných faktorů jako jsou dostupná infrastruktura, velikost investic, velikost rozpočtu na železniční služby, struktura a aktivita objednatelů a koordinátorů dopravy anebo geografický kontext. Nabídka městské a příměstské železniční dopravy je docela dobrá v Německu i v České republice, byť vlaky v Mnichově, Norimberku a Drážďanech jezdí častěji, rychleji a jsou lépe propojeny s individuální dopravou. Německý sektor železniční dopravy je více liberalizován a výběrová řízení představují preferovanou metodu výběru smluvních dopravců. Přesto lze říci, že stupeň liberalizace železničního sektoru není klíčovým prvkem indikujícím lepší standard městské a příměstské železniční dopravy v Německu, neboť ten je důsledkem profesionální činnosti objednatelů a koordinátorů vlakových služeb v kombinaci s geografickými podmínkami, dostupnými finančními zdroji a kapacitní železniční dopravní infrastrukturou. Na druhou stranu význam liberalizace nemůže být zcela přehlížen, neboť výběrová řízení jsou nástrojem, jehož prostřednictvím mohou objednatelé silně ovlivnit cenu a kvalitu dopravních služeb ve svém území. Nabídka kvalitnějších a atraktivnějších dopravních služeb může ve svém důsledku zvýšit využití železniční dopravy v metropolitních regionech a může tak mít nepřímé, avšak důležité socio-ekonomické důsledky.
Související projekty: