Informace o publikaci

Analýza interakce dvou různých konvertujících bakteriofágů Staphylococcus aureus

Autoři

ŠTVERÁKOVÁ Dana RŮŽIČKOVÁ Vladislava BOTKA Tibor PETRÁŠ Petr MACHOVÁ Ivana

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Genetická konference GSGM 2014
Citace
www http://www.biologicals.cz/conferences/index.php
Klíčová slova Staphylococcus aureus, bacteriophage, lysogenic conversion, exfoliative toxin A, enterotoxin A
Popis Úvod: Bakteriofágy z čeledi Siphoviridae lyzogenizují citlivé kmeny Staphylococcus aureus, a integrací svého genomu do chromozomu bakterie modifikují nejenom genetické, ale i fenotypové vlastnosti hostitele. V této práci byl zkoumán vztah eta a sea gen-pozitivních fágů při lyzogenizaci recipientního kmene S. aureus. Kmen stafylokoka je ETA-fágem konvertován na producenta exfoliativního toxinu, jenž je původcem puchýřnatých epidermolýz, a SEA-fágem na producenta enterotoxinu, který je příčinou otrav z potravin. Cílem naší práce bylo zjistit míru vzájemného působení obou typů fágů a navrhnout novou metodu identifikace rekombinantních fágů případně vzniklých při dvojnásobné pozitivní lyzogenizaci hostitelského kmene S. aureus. Metody: Byla provedena lyzogenizace netoxinogenního kmene SAU1039 dvěma ETA-a SEA-fágy, a metodami molekulární diagnostiky (PFGE , PCR, multiplex PCR) a RPLA byla analyzována plasticita genotypových a fenotypových vlastností získaných lyzogenů. Výsledky: Bylo zjištěno, že ETA-profágy neinhibovaly integraci SEA-fágů do hostitelského chromozomu. Experimentálně připravené dvojnásobné lyzogeny kmene SAU1039 vykazovaly hyperprodukci ETA a normální produkci SEA. Byla navržena nová metoda multiplex PCR pro detekci ETA- a SEA-profágů serologických skupin B a F, a zároveň pro identifikaci rekombinantních fágů vzniklých při indukci profágů z dvojnásobných lyzogenů. Nově navrženou metodou PCR byly spolehlivě identifikovány oba typy konvertujících fágů. Závěr: V této práci byly připraveny dvojnásobně lyzogenní kultury kmene SAU1039 postupnou infekcí ETA-a SEA-fágy. U žádného lyzogenu nebyla prokázána vzájemná inhibice profágů při tvorbě toxinů. Získané výsledky základního výzkumu přispívají k objasnění vzájemného působení různých konvertujícícch fágů a jejich vlivu na vlastnosti vícenásobně lyzogenních kmenů S. aureus. Poděkování: Tato práce byla financována s pomocí Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (NT12395-5/2011) a specifického výzkumu MUNI/A/0843/2012.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info