Informace o publikaci

Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému

Autoři

PŘENOSIL Václav CVACHOVEC František ČELEDA Pavel VEŠKRNA Martin

Druh Výsledky s právní ochranou
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Popis Předmětem je koncepce a realizace rychlého analogově-digitálního systému pracujícího s frekvencí interních synchronizačních jednotky GHz. Jedná se o digitální systému určený pro dvou a jednoparametrická spektrometrická měření. Ve dvouparametrické konfigurace s vhodným scintilátorem může sloužit jako spektrometr neutronů a záření gama s možností separace odezev detekovaných fotonů a neutronů a s jejich následným dvojparametrickým záznamem. PPV lze použít v jednoparametrické konfiguraci s prakticky libovolným spektrometrickým detektorem. Předností navrženého zařízení je jednak rychlost zpracování dat (řádově o dva řády rychlejší záznam dat ve srovnání s dostupnými zařízeními s podstatně horšími užitnými vlastnostmi), nízká spotřeba a hmotnost, možnost použití v provozních podmínkách a v terénu, ale především velký dynamický rozsah zpracovávaných vstupních signálů dosažený zpracování signálů několika cestami s odlišným zesílením díky němuž lze i signály s malou amplitudou zpracovávat prakticky celým dynamickým rozsahem použitých AD převodníků.
Související projekty: