Informace o publikaci

Primární recepce římského práva a její metodologie – soukromoprávní mos a královské konstituce v právu Franků na příkladu práva azylu a dědického práva

Autoři

FRÝDEK Miroslav

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Iuridica Olomucensia, Supplementum 3. Recepce římského práva v Evropě
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Pactus legis Salicae; influence of Roman law; asylum; Inheritance law; Salic law; Roman law; Rauching; Gregory of Tours
Popis Studie se v úvodní části zabývá charakteristikou a systematikou franckého práva a možných vlivů římského práva na franské zákonodárství. Stěžení část studie se zabývá vývojem institutů franckého práva v oblasti práva azylu a práva dědického a možného římsko-právního vlivu. Závěr studie se zabývá aplikací sálského dědického práva v roce 1890 při nástupu velkovévody Adolfa na lucemburský trůn.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info