Informace o publikaci

Kresba začarovaného zvíéřete (validizace projektivní metody)

Autoři

ŠAFÁROVÁ Katarína URBÁNEK Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem našeho výzkumu byla validizace projektivní metody Kresba začarovaného zvířete. Předpokládali jsme, že tato terapeutická metoda může mít diagnostický charakter a že osobnost probandů bude projikována do její kresební a příběhové části. Naše výzkumná otázka tedy zněla, zdali, existuje vztah mezi znaky v kresbě a příběhu a osobnostními rysy probandů. V kresebné části proband kreslí zvíře ze své fantazie, které ještě nikdy neviděl, a v příběhové vymýšlí k obrázku příběh. Vytvořili jsme skórovací systémy znaků pro obě části a ty jsme korelovali Spearmanovým korelačním koeficientem s výsledky osobnostního dotazníku TCI-R. Data byla sesbíraná na třech základních školách a jednom gymnáziu (n=76; věk m=12,87) na Slovensku. Hodnoty korelací (p<0,05) se pohybovaly v rozmezí ±0,28 až ±0,46. Zjistili jsme, že z pohledu osobnostních rysů TCI-R signifikantně korelovali se znaky v projektivní metodě všechny temperamentové dimenze: Vyhýbání se poškození, Vyhledávání nového, Závislost na odměně a Perzistence; a jedna charakterová dimenze: Kooperace. U obrázkových znaků byl podíl signifikantní korelací významný v kategoriích Změna obrázku, Pohyb a Forma a v příběhové části to byl podíl signifikantních korelací v kategorii Znaky vztahující se k postavě. Naše hypotézy se z části potvrdili. Tato nová metoda by to jednou mohla být užitečnou doplňkovou technikou k zjišťování osobnostních rysů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info