Informace o publikaci

Úvod do studia dějepisu 2

Autoři

BOROVSKÝ Tomáš FASORA Lukáš CHOCHOLÁČ Bronislav MALÝ Tomáš NEČASOVÁ Denisa NĚMEC Jiří WIHODA Martin

Rok publikování 2014
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Druhý díl skript pro studenty historie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tématem jsou specifika výzkumu jednotlivých historických období (středověku, raného novověku, 19. století a 20. století) a dějiny dějepisectví.