Informace o publikaci

Vytváření inkluzivního klimatu s využitím rytmu

Autoři

HRICOVÁ Lenka

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje hlavní myšlenku a průběh týdenního projektu „Rytmus jako most mezi světy“, realizovaného v létě 2014, jehož hlavním cílem bylo (spolu)vytváření inkluzivního klimatu ve skupině intaktních osob a osob se smyslovým postižením v rámci neformálního vzdělávání v průběhu volnočasových aktivit. Při propojování odlišných světů (světa slyšících lidí, neslyšících a nedoslýchavých lidí a lidí s hluchoslepotou) hrál velkou roli rytmus, který byl vedle specifik komunikace osob se sluchovým postižením či osob s hluchoslepotou (zejména v českém znakovém jazyce a prostřednictvím Lormovy abecedy) hlavním tématem celého projektu. Nejen ze zkušeností s podobnými, dříve realizovanými projekty vyplývá, že rytmus je pro takto složenou skupinu lidí velmi vhodným spojovacím prvkem. Může sloužit jako její společný jazyk, na jehož základě se posiluje inkluze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info