Informace o publikaci

Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku

Autoři

BUREŠOVÁ Iva KUKAŇOVÁ Markéta BARTOŠOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Universitas Comeniana Psychologica XLII
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova self-harm; gender; early adolescence
Popis Sebepoškozování bylo psychologickou odbornou veřejností dlouhou dobu spojováno výhradně s poruchami osobnosti, poruchami autistického spektra, mentální retardací, či se sebevražednými sklony. V současné době však řada autorů zahraničních výzkumných studií (viz Janick a Nock, 2008 aj.) dochází k závěrům, že sebepoškozování není ekvivalentem ani jednoho z výše uvedených jevů, a to i přes to, že je může doprovázet. Studie zaměřená na vnímání fenoménu sebepoškozování dětmi staršího školního věku navazuje na již realizovaný pilotní výzkumný projekt a mapuje některé z podstatných souvislostí, které jsou pro tuto problematiku stěžejní - zejména rozdíly ve vnímání tohoto pojmu u dětí bez osobní zkušenosti s tímto jednáním, dětí s experimentální zkušeností a dětí, které toto jednání provádí dlouhodobě a opakovaně. daná věková kategorie byla zvolena s ohledem na výsledky výzkumů realizovaných v zahraničí (Siv Kvermo, jan H. Rosenvinge, 2009, Lieberman 2004 aj.), jež toto vývojové období považují za počátek progresu výskytu tohoto jevu mezi dospívajícími jedinci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info