Informace o publikaci

Finanční zájem státu a Evropské unie na hospodárnosti, efektivitě a účelnosti veřejných rozpočtů v kontextu hospodářské trestné činnosti

Autoři

KYNCL Libor

Druh Článek ve sborníku
Konference Podvody s finančními prostředky EU a ochrana těchto prostředků
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
WWW Online verze
Obor Právní vědy
Klíčová slova Financial interest; member state; European Union; economy; effectiveness; efficiency.
Popis Cílem tohoto příspěvku je vymezení obecných finančních zájmů Evropské unie a České republiky jako jejího členského státu. Toto vymezení vychází ze zobecnění základního požadavku na hospodárnost, efektivitu a účelnost (tzv. principy 3E) veřejných financí tak, jak jsou prakticky aplikovány v rámci finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole a dle dalších předpisů. V širším kontextu tyto tři principy tvoří základ trestním zákoníkem chráněného zájmu státu, který je ohrožován hospodářskými trestnými činy a též v některých případech trestnými činy proti majetku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info