Finanční zájem státu a Evropské unie na hospodárnosti, efektivitě a účelnosti veřejných rozpočtů v kontextu hospodářské trestné činnosti

Autoři KYNCL Libor
Druh Článek ve sborníku
Citace KYNCL, Libor. Finanční zájem státu a Evropské unie na hospodárnosti, efektivitě a účelnosti veřejných rozpočtů v kontextu hospodářské trestné činnosti. In Petr Zarivnij. Podvody s finančními prostředky EU a ochrana těchto prostředků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 45-55, 11 s. ISBN 978-80-210-7525-2.
Originální jazyk čeština
Obor Právní vědy
WWW Online verze
Klíčová slova Financial interest; member state; European Union; economy; effectiveness; efficiency.

Cílem tohoto příspěvku je vymezení obecných finančních zájmů Evropské unie a České republiky jako jejího členského státu. Toto vymezení vychází ze zobecnění základního požadavku na hospodárnost, efektivitu a účelnost (tzv. principy 3E) veřejných financí tak, jak jsou prakticky aplikovány v rámci finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole a dle dalších předpisů. V širším kontextu tyto tři principy tvoří základ trestním zákoníkem chráněného zájmu státu, který je ohrožován hospodářskými trestnými činy a též v některých případech trestnými činy proti majetku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info