Informace o publikaci

Subsidiarita derivativních žalob

Autoři

RUBAN Radek

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2014 - „Bermudský trojúhelník obchodního práva III“
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/obchodni_pravo.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova Derivative Suit; Subsidiarity; Insufficient Conditions of Proceedings; Enjoined Party
Přiložené soubory
Popis Jedním z nástrojů, který má zabránit tomu, aby zájmy na korporaci zúčastněných osob převažovaly nad oprávněnými zájmy korporace jako celku, jsou tzv. derivativní žaloby; institut, který umožňuje, aby korporaci ve výjimečných případech zastoupil (a jednal za ni navenek) člen její vlastnické struktury. Vymáhání zájmů korporace však není primárním úkolem těchto osob a na derivativní žaloby je tak - v přeneseném slova smyslu - nezbytné pohlížet jako na ultima ratio, které má být podpůrně (subsidiárně) užito toliko ve chvílích, kdy standardní mechanismy vnitřní kontroly selhávají.
Související projekty: