Informace o publikaci

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy- randomizovaná, jednoduše slepá, antidepresivy kontrolovaná studie

Logo poskytovatele
Autoři

USTOHAL Libor PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ Hana PŘIKRYL Radovan STEHNOVÁ Iva HUBLOVÁ Veronika MAYEROVÁ Michaela VENCLÍKOVÁ Simona ČEŠKOVÁ Eva KAŠPÁREK Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/repetitivni-transkranialni-magneticka-stimulace-v-lecbe-depresivni-poruchy-randomizovana-jednoduse-slepa-anti-49680?confirm_rules=1
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova repetitive transcranial magnetic stimulation; depressive disorder; treatment; psychopathology
Popis Cílem naší randomizované, jednoduše slepé studie bylo ověřit účinnost vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetické stimulace nad oblastí levého dorzolaterálního prefrontálního kortexu ve srovnání s antidepresivy III. nebo IV. generace u pacientů s depresivní poruchou. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 40 pacientů s dia­gnózou depresivní epizody nebo rekurentní depresivní poruchy, kteří byli náhodně rozděleni do dvou stejně velkých skupin. Jedna skupina byla po týdenní wash out periodě léčena stimulací, druhá antidepresivy. Psychopatologie byla hodnocena za pomoci Hamiltonovy škály deprese (HAMD) a Montgomeryho a Äsbergové škály pro posouzení deprese (MADRS) před léčbou a po jejím skončení. Stimulace byla aplikována nad zmíněnou oblastí o frekvenci 15 hertzů, intenzitě 110% klidového motorického prahu, počet pulzů během sezení byl 1 500 a počet sezení 15. V kontrolní skupině byla podávána antidepresiva.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info