Informace o publikaci

Recessive solutions for nonoscillatory discrete symplectic systems

Logo poskytovatele
Název česky Recesivní řešení pro neoscilatorické diskrétní symplektické systémy
Autoři

ŠEPITKA Peter ŠIMON HILSCHER Roman

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Linear Algebra and Its Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2014.11.029
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Recessive solution; Discrete symplectic system; Nonoscillation; Minimal recessive solution; Controllability; Conjoined basis; Order of abnormality; Moore-Penrose pseudoinverse
Popis V tomto článku představujeme nový koncept recesivního řešení pro diskrétní symplektické systémy, který nepožaduje předpoklad kontrolovatelnosti. Dokázali jsme, že existence recesivního řešení je ekvivalentní s neoscilatoričností systému a že recesivní řešení mohou mít libovolnou hodnost mezi explicitně danou dolní a horní mezí. Tato nejmenší hodnost udává minimální recesivní řešení, které je určeno jednoznačně až na konstantní regulární násobek, zatímco největší hodnost dává tradiční maximální recesivní řešení. Dále jsme odvodili metodu pro konstrukci některých (ale ne všech) recesivních řešení ze systémů nižší dimenze. Tyto naše výsledky jsou nové i pro speciální diskrétní symplektické systémy, jako jsou Sturmovy-Liouvilleovy diferenční rovnice sudých řádů nebo lineární hamiltonovské diferenční systémy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info