Informace o publikaci

Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy

Logo poskytovatele
Autoři

PETERKOVÁ Hana SKŘIVANOVÁ Kateřina BRANČÍKOVÁ Dagmar JARKOVSKÝ Jiří BENDOVÁ Marcela SVĚRÁK Tomáš ELFMARKOVÁ Nela ANDERKOVÁ Ľubomíra ADOLFOVÁ Lucie DUŠEK Ladislav MINÁŘ Luboš VENTRUBA Pavel

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Předkládáme dosavadní výsledky retrospektivní studie, která zjišťuje copingové strategie u pacientek s CA mammy dle stadia onemocnění, léčebné odpovědi a změnu copingových strategií v čase (před léčbou a po léčbě). Metody: Výzkumný soubor sestával z 60 pacientek s CA mammy. Copingové strategie byly zachyceny dotazníkem SVF 78 (W. Janke, G. Erdmannová), anamnestická data byla získána polostrukturovaným interview a dále byla využita data ze zdravotnické dokumentace. Bylo zjištěno, že před léčbou pacientky více využívají strategii Kontrola situace, kdežto po léčbě je tendence k rezignaci, bezmoci a beznaději statisticky významně vyšší. Strategie aktivního vyhnutí se byla statisticky významně asociována s menší progresí či relapsem onemocnění. Ve stadiu nemoci 0-III po ukončení léčby bylo signifikantně častější užití strategie Podhodnocení a nižší užití strategie Kontrola situace a Pozitivní sebeinstrukce u pacientek ve stadiu IV oproti pacientkám ve stadiu 0-III před léčbou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info