Informace o publikaci

Prostorová zkušenost těla na elektrickém invalidním vozíku

Autoři

OSMAN Robert

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek vychází z dlouhodobého výzkumu s uživateli invalidních vozíků s diagnostikovanou svalovou dystrofií. „Odlišnost“ těl je svázána s odlišným vnímáním, prožíváním i před-stavováním prostoru. Prostorová zkušenost je tak úzce spojena s konkrétními možnostmi těl, prostřednictvím kterých je nabývána. Pohyblivost určitých částí těl, rychlost pohybu či postupný úbytek kosterní svaloviny představují dimenze zkušenosti s prostorem. Příspěvek se zaměřuje na problematiku komunikace této odlišné prostorové zkušenosti. Používané metody pozorování, mentálního mapovaní a semistrukturovaných rozhovorů dosáhly v případě tělesné zkušenosti na hranice svých možností. Otázka, na kterou se příspěvek snaží odpovědět, má tedy ryze metodický charakter. Jakými postupy zprostředkovat prostorovou zkušenost odlišných těl, tedy prostorovou zkušenost osob s diagnostikovanou svalovou dystrofií využívajících při svých každodenních aktivitách technologie elektrického invalidního vozíku. Příspěvek představí metodu inscenace pozměněné tělesné situace, která spočívá v používání elektrického vozíku samotným výzkumníkem. Prezentovány budou zkušenosti z týdenního života na elektrickém vozíku, respektive výhody a nevýhody použití této metody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info