Informace o publikaci

Řízení o zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu 23 Cdo 3527/2010 ze dne 22. 1. 2013

Autoři

HAVLÍČEK Jan REMSOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právo, ekonomika, management
Citace
Klíčová slova Annulment of an arbitration award; Reasons to cancellation of an arbitration award; Supplementing of reasons to cancellation of an arbitration award; Infringement of the duty of the court to instruct; Lack of predictability of the decision of arbitrators; Period to challenge arbitration award; Letter of facts
Popis Článek s názvem Řízení o zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3527/2011 ze dne 22. 1. 2013 se zabývá otázkou doplňování důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu podle ustanovení § 31 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, po uplynutí lhůty k podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu obsažené v ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. Obsahuje komplexní rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3527/2011 ze dne 22. 1. 2013.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info