Informace o publikaci

Syntax latinských vedlejších vět

Autoři

MIKULOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Učebnice Syntax latinských vedlejších vět je určena pro středně pokročilé a pokročilé studenty klasické latiny. Obsahuje výkladovou část, v níž jsou popsány hlavní druhy vedlejších vět v klasické latině, a cvičebnici. Výkladová část začíná kapitolami, které podávají hlavní charakteristiky latinských slovesných časů a způsobů, souslednosti časové apod. Následují kapitoly zaměřené na jednotlivé typy vedlejších vět a kapitoly věnované způsobové závislosti, podmínkovým větám v závislosti apod. Výkladová část obsahuje rovněž různé přehledové tabulky a praktické návody pro překlad. Učebnice je zaměřena na hlavní charakteristiky jednotlivých typů vedlejších vět a snaží se načrtnout hlavní obrysy systému vedlejších vět v klasické latině. Cvičení jsou zaměřena nejen na překlady, ale i na správné určování druhů vedlejších vět, pochopení významových odstínů spojených s použitím různých slovesných způsobů apod.