Informace o publikaci

Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung

Název česky Derivativní žaloby v české rozhodovací praxi
Autoři

RUBAN Radek

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Wirtschaft und Recht in Osteuropa: Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Související projekty: