Informace o publikaci

Syndrom akutní dechové tísně

Autoři

MALÁSKA Jan STAŠEK Jan KRATOCHVÍL Milan

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Kapitola uvádí do základů ARDS. Od úvodu do problematiky a stručné historii se věnuje epidemiologii a základům patofyziologie tohoto syndromu. Po popisu klinických příznaků a zevrubné diagnostiky je diskutována terapii onemocnění. Tato zahrnuje nejen základní použití a praktické nastavení umělé plicní ventilace, ale i farmakoterapii. Závěr je věnován zejména prognóze a kvalitě pacientů po prodělaném ARDS.