Informace o publikaci

Application of capillary electrophoresis hyphenated to mass spectrometry to protein – drug interaction study.

Logo poskytovatele
Název česky Aplikace kapilární elektroforézy spojené s hmotnostní spektrometrií na studii interakcí protein-léčivo
Autoři

LANGMAJEROVÁ Monika MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis V této studii byly stanoveny vazné konstanty pro interakci mezi antidiabetikem glimepiridem a lidským sérovým albuminem pomocí kapilární elektroforézy s hmotnostní detekcí v frontálním módu. Tento přístup poskytuje analysy s téměř fyziologickými podmínkami, a proto je velmi vhodný pro stanovení vazných konstant. Glimepirid je léčivo s nízkou rozpustností a patři mezi léčiva třetí generace pro diabetes mellitus druhého typu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info