Informace o publikaci

Analyzing the Development of Academic Writing Skills in English as a Lingua Franca

Logo poskytovatele
Název česky Analýza rozvoje dovedností akademického psaní v angličtině jako lingua franca
Autoři

POVOLNÁ Renata DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Se zavedením angličtiny jako lingua francy veškeré komunikace v akademickém prostředí se zvýšila nutnost zkoumat akademické dovednosti, a to zejména dovednost psát. V této situaci je nezbytné, aby vysokoškolští studenti, kteří nejsou rodilými mluvčími angličtiny, byli schopni produkovat akademické texty v angličtině, což je zásadní předpoklad jejich úspěchu v akademické a profesní kariéře. Tato kapitola knihy představuje výsledky z výzkumu akademických dovedností psaní, který probíhal u studentů anglického jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v České republice. Výzkum byl založen na dotazníkovém šetření prováděném mezi studenty jak bakalářského, tak magisterského stupně vysokoškolského studia angličtiny. Cílem výzkumu bylo postihnout tendence ve vývoji akademických dovedností psaní vysokoškolských studentů. Kapitola se také zabývá výsledky získanými z analýzy korpusu diplomových prací studentů s cílem zmapovat jazykové kompetence zejména v oblasti akademického psaní, kterých studenti dosáhli na konci svého studia. Výsledky výzkumu naznačují, že bude potřeba nejen zmodernizovat sylaby kurzů akademického psaní, ale také více podpořit rozvoj všech jazykových kompetencí studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info