Informace o publikaci

Diabetes ve vyšším věku

Autoři

WEBER Pavel MELUZÍNOVÁ Hana WEBEROVÁ Dana

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis DM představuje významný rizikový faktor pro vznik i rozvoj pozdních diabetických komplikací jak mikro- tak i makroangiopatických. U seniorů se DM přitom vyskytuje často v rámci multimorbidity a může se u nich spolupodílet na vzniku a rozvoji významné disability. Ta pak může podstatně ovlivňovat všechny další diagnostické a léčebné postupy. Léčba DM ve stáří přitom spočívá na stejných principech jako u mladších jedinců: dieta, fyzická aktivita, event. léky. Při volbě terapie DM je třeba vzít v úvahu: věk diabetika; včetně předpokládané délky dalšího života; přítomnost makro– a mikroangiopatických komplikací; stupeň soběstačnosti, rodinné prostředí a ekonomické poměry; stravovací zvyklosti (vč. stavu chrupu); jiné handicapy – psychické, motorické, zrakové a sluchové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info