Informace o publikaci

The use of medicinal leeches in fingertip replantation without venous anastomosis - Case report of a 4-year-old patient

Název česky VYUŽITÍ LÉKAŘSKÝCH PIJAVIC U REPLANTACE DISTÁLNÍHO ČLÁNKU PRSTU RUKY BEZ PROVEDENÍ ŽILNÍ ANASTOMÓZY – KAZUISTIKA REPLANTACE U ČTYŘLETÉHO PACIENTA
Autoři

STREIT Libor DVOŘÁK Zdeněk NOVÁK O. STIBOROVÁ S. VESELÝ Jiří

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae plasticae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova Allen; Distal digital; Finger; Fingertip; Hirudo medicinalis; Leech; Leeches; Medicinal; Replantation; Tamai; Venous congestion
Popis Replantace distálních článků prstů ruky je technicky náročná vzhledem k velikosti cév. Míra úspěchu replantace je ovlivněna zejména úrovní amputace a stupněm poškození příslušných cév. Problematické je zajištění žilní drenáže, odvodná žíla bývá velmi malá k provedené anastomózy, anebo někdy i zcela chybí. V takových případech je žilní kongesce častou příčinou selhání prokrvení replantovaného prsu a nekrózy. Použití lékařských pijavic je alternativou zajištění žilní drenáže u replantovaných prstů. Možnost zajištění dočasné žilní drenáže přikládáním lékařských pijavic demonstrujeme na kazuistice replantace distálního článku prstu ruky u čtyřletého pacienta, u kterého nebylo možné zajistit žilní drenáž pomocí cévní anastomózy. Pozorovali jsme nezvykle krátkou dobu odeznění venostázy (48 hod). Současně uvádíme přehled literatury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info