Informace o publikaci

Vasospasm of the flap pedicle - The new experimental model on rat

Název česky VAZOSPASMUS STOPKY LALOKU – NOVÝ EXPERIMENTÁLNÍ MODEL NA LABORATORNÍM POTKANOVI
Autoři

HÝŽA Petr STREIT Libor SCHWARZ Daniel KUBEK Tomáš GILBOE Halvor Einar VESELÝ Jiří

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae plasticae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova Experimental model; Experimental study; Flap; Flap pedicle; Microsurgery; Rat; Surgical provocation; Surgical stimulus; Vasospasm
Popis Doposud nebyl vytvořen experimentální model pro studium vazospasmu laloku založený na standardizované traumatizaci cévní stopky. Cílem naší studie bylo vytvořit experimentální model pro porovnání jednotlivých způsobů chirurgické manipulace při preparaci laloku, které mohou být při operaci příčinou vzniku vazospasmu, a pro porovnání účinku léčiv. Stopkovaný tříselný lalok byl vypreparován u 185 samčích potkanů rodu Wistar. Testovány byly následující druhy chirurgické manipulace: 1) podélný tah závaží na cévní stopku laloku; 1) komprese stopky cévní svorkou; 3) preparace cév stopky od sebe a 4) přítomnost krve v okolí stopky. Prokrvení laloku bylo monitorováno pomocí laserového Dopplera. Z perfuzních křivek byly extrahovány časové ukazatele obnovy perfuze, které byly mezi skupinami statisticky porovnány neparametrickými ANOVA a Wilcoxonovými testy. Podle délky vzniklého vazospasmu byly podněty rozděleny na slabé a silné. Silné podněty byly preparace cév stopky laloku od sebe; tah za stopku laloku závažím o hmotnosti 15 g, 20 g a 25 g a přítomnost krve v okolí stopky laloku. Tlak cévních svorek a tah závaží o hmotnosti 10 g byly slabé podněty. Tah závaží za stopku laloku o hmotnosti 15 g byl vyhodnocen jako nejvhodnější podnět pro vytvoření experimentálního modelu pro další studium léků ovlivňujících vazospasmus. Podnět je přesně definovaný a opakovatelný. Vzniklý vazospasmus je dostatečně dlouhý a model umožňuje standardizovanou aplikaci léku. Zjištění, že některé druhy chirurgické manipulace působí delší vazospasmus než ostatní, může pomoci mikrochirurgům přehodnotit přístup k manipulaci s lalokem při jeho preparaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info