Informace o publikaci

Riziko nefrotoxicity u pacientů léčených vankomycinem

Autoři

KRUSOVÁ Darja ŠŤASTNÁ Petra VAŠKOVÁ Eva ŠEVELA Kamil

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Vankomycinem indukovaná nefrotoxicita je závažnou komplikací léčby závažných G+ infekcí. Její kvantifikace zůstává kontroverzní a její incidence narůstá v souvislosti se změnou doporučeného dávkování pro riziko vzniku rezistence na vyšší cílové hladiny 15-20 mg/l. Cílem práce bylo stanovit stupeň rizika rozvoje nefrotoxicity v závislosti na plazmatické koncentraci vankomycinu a pokusit se detekovat další potenciální rizikové faktory přispívající k rozvoji poruchy funkce ledvin.