Informace o publikaci

Vztah úpadku a finančního práva

Autoři

FRONC CHALUPECKÁ Kristýna

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2013 - Days of Law 2013, Část IX.Interakce soukromého a finančního práva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/
Obor Právní vědy
Klíčová slova Finance; financial law; insolvency; insolvency law
Popis Účelem tohoto příspěvku je rozbor vzájemných vztahů mezi finančním právem a otázkou úpadku, která je v českém právním řádu regulována zejména zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úpadkové právo je jedním z poměrně markantních příkladů, kdy dochází k průniku finančního práva jako práva veřejného a práva soukromého.
Související projekty: