Informace o publikaci

Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy?

Autoři

VARGA Gabriel PACÍK Dalibor WASSERBAUER Roman PAVLÍK Tomáš JANOUŠOVÁ Eva PRAKSOVÁ Petra

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Urologické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova urodynamics; neurogenic lower urinary tract dysfunction; multiple sclerosis
Popis Příznaky dolních močových cest v důsledku neurogenní dysfunkce dolních cest močových (NDMC) patří mezi symptomy, které nejvíce obtěžují pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Pokud nejsou léčeny správně, mohou způsobit ireverzibilní změny dolních i horních močových cest. NDMC mohou také zhoršit průběh samotné RS a tím i celkového zdravotního postižení. Současné doporučení vytvořené ICS a EAU pro sledování pacientů s NDMC je koncipováno pouze obecně pro pacienty postižené jakýmkoli neurologickým postižením, ne však pro pacienty s RS. Naše klinické pozorování naznačovalo zhoršování NDMC u pacientů s RS v návaznosti na dynamickou progresi demyelinizačního onemocnění. Cílem prospektivní kontrolované studie bylo zhodnotit parametry urodynamického vyšetření u pacientů s RS v časové ose a vytvořit případně doporučení dispenzarizace pro klinickou praxi.