Informace o publikaci

Mapujeme v krajině

Autoři

SVATOŇOVÁ Hana PLUCKOVÁ Irena SVOBODOVÁ Hana MRÁZKOVÁ Kateřina HOFMANN Eduard SVOBODOVÁ Jindřiška RUDA Aleš ROMAŇÁKOVÁ Marta

Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Odborný a metodický text "Mapujeme v přírodě", obsah: tři hlavní kapitoly a další subkapitoly s pracovními názvy: 1. Úvod do problematiky geografických informačních systémů a mapových serverů (Co je to GIS, Které software mohu využít ve výuce zdarma, základní nástroje pro práci s GIS, vytváření geografických dat - zaznamenání výsledků pokusů a pozorování, zásady jejich vizualizace, Mapujeme s GIS, Mapujeme s tužkou a mapou, Mapové servery jako zdroje informací o krajině a životním prostředí). 2. Mapování v krajině v přírodních vědách a jejich výuce: Fyzikální experimenty a pozorování v krajině, Chemické pokusy a pozorování v krajině, Biologické pokusy a pozorování v krajině. 3. Přírodovědné pokusy a pozorování v tematickém environmentálním projektu 4. Psych. - ped. příloha – Zvládání stresu ve školním prostředí.
Související projekty: