Informace o publikaci

Postižení prsu u hematoonkologických pacientů

Autoři

NĚMCOVÁ Eva DVOŘÁK Karel KŘIKAVOVÁ Lucie BRANČÍKOVÁ Dagmar JANDÁKOVÁ Eva

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis 1. Lymfomy jsou nádory vycházející z lymfatické tkáně. V prsu se s lymfomem setkáme vzácně, představuje 0,5% všech malignit prsu. (1-3). Postižení mléčné žlázy je raritou a je vysvětlitelné chudou lymfatickou tkání v mléčné žláze. Lymfomy vykazují bimodální věkovou distribuci s vrcholem ve 4. a 7. dekádě života (4). Nejčastějším typem je B-lymfom a to ve více než 80% případů (5). Vyskytuje se téměř výhradně u žen. Klinické projevy B lymfomu se obvykle neliší od karcinomu. Může se vyskytnout jako primární nebo jako sekundární lymfom. Lymfomy se nejčastěji se manifestují jako nebolestivá zduření lokalizovaná zejména v horním zevním kvadrantu a to ve 48 % případů. Mezi příznaky řadíme: místní bolestivost (12%), lokální zánět (11%) a/nebo hmatné lymfatické uzliny (25%). Jako zcela náhodný nález na mamografu se vyskytuje ve 12 % případů (1). High-grade lymfomy se většinou projevují difúzním zvětšením prsu, intermediate a low grade lymfomy se častěji manifestují ložiskově. Mamografické obrazy jsou nespecifické. Ložiska bývají oválná (71%) s vysokou sytostí = dobře ohraničená hyperdenzní ložiska (90,9%). Nevykazuje spikulace (absencí desmoplatické reakce) a neobsahují kalcifikace. Ložiska, která nacházíme při UZ vyšetření jsou solitární (75%), ohraničená (50%), mikrolobulární (37,5%) a oválné (50%). V UZ obraze jsou obvykle hypoechogenní (87%), hladce ohraničená, bez dorzálního akustického zesílení. Léčba pacientů s lymfomem je kontroverzní. Nicméně některé zásady jsou známé, chirurgická intervence je vzhledem k zvýšené mortalitě spojené s prodlevou podání systémové léčby kontraindikována. Léčebný režim se skládá z chemoterapie s / bez souběžné radioterapie (tailored terapie). 2. Leukémie jsou různorodou skupinou maligních onemocnění krvetvorby pro níž je charakteristická proliferace a akumulace nezralých hematopoetických buněk v kostní dřeni a jejich následné vyplavování do periferie. Akutní myeloidní leukemie (AML) tvoří 80% všech akutních leukémií dospělých. Incidence v Evropě je 2-4:100 000 a stoupá s rostoucím věkem. Metastatické postižení prsu při leukemii je velmi vzácné. Častěji se setkáváme s postižením prsu při AML. Pacienti s leukemickou infiltrací prsu obvykle přicházejí s hmatnou lézí. Na mamografu může být nález i zcela negativní. Častěji se projeví jako difúzní zhrubění struktury žlázy, nebo jako špatně či hladce ohraničená patologická léze. V UZ obraze se jedná o léze smíšené echogenity, se septy, s / bez akustického stínění (7,8). Ve většině v literatuře popisovaných případů byl zaznamenán výskyt oboustranných vícečetných lézí prsu (9) méně často se vyskytla jako unilaterální solitární masa (10). Léčba leukémie prsu je stejná jako v případě postižení jiných orgánů a skládá se s chemoterapie a/nebo radioterapie (11). Závěr Klinické a radiologické známky pro obě onemocnění jsou nespecifické a měly by být zváženy v diferenciální diagnostice postižení prsu a to zejména u pacientů s tímto onemocněním v anamnéze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info