Informace o publikaci

Séroprevalence anaplasma phagocytophilum u pacientů se suspektní lymeskou borreliózou

Autoři

DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ Monika DVOŘÁČKOVÁ Milada

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova Anaplasma phagocy-tophilum; Human granulocytic anaplasmosis; Immunoblot; Lyme disease; Seroprevalence
Popis Lidská granulocytární anaplazmóza je emergentní zoonóza vyvolaná obligátní intracelulární bakterií Anaplasma phagocytophilum. A. phagocytoph/lum je v Evropě přenášena klíštětem obecným (Ixodes ricinus). Anaplazmóza je po lymeské borrelióze a evropské klíšťové encefalitidě třetím nejčastějším onemocněním přenášeným I.ricinus. Anaplazmóza se projevuje nespecifickými příznaky: únavou, teplotou, bolestmi hlavy, svalů a kloubů. Při těžším průběhu může být postižen zažívací nebo dýchací trakt. Průběh infekce je však většinou asyrnptomatický. Cílem naší práce bylo zjistit séroprevalenci A. phagocytophilum u pacientů se suspektni lymeskou borreliózou. Celkem bylo na protilátky proti A. phagocytophilum vyšetřeno 314 sér od pacientů s podezřením na lymeskou borreliózu. Ke stanovení protilátek ve třídách IgM a IgG byla použita metoda imunoblot. Pozitivita anaplazmových protilátek byla zjištěna u 34 vyšetřovaných (10,82 %). Protilátky třídy IgM byly pozitivní v 19 případech a protilátky třídy IgG v 10 případech. U pěti pacientů byla zjištěna pozitivita v obou třídách protilátek. Protilátky proti Borrelia burgdorferi sensu lato byly detekovány u 181 pacientů (57,64 %). Ko-séroprevalence A. phagocytoph/lum a B. burgdorferi s. l. byla zjištěna ve 26 případech (8,3 %). Nejvíce pozitivních vzorků na anaplazmové protilátky bylo u pacientů ve věkové kategorii 60-69 let. Naše výsledky ukazují, že nákaza A. phagocytophilum v České republice není vzácností a je na ni třeba pomýšlet v souvislosti s přisátím klíštěte.
Související projekty: