Informace o publikaci

Vývoj 3D aplikace v základní verzi

Autoři

MALÝ Martin LEDVINKOVÁ Drahomíra VLČEK Martin MALÝ Ondřej KREČMER Tomáš MARŠÍK Vladimír GLOS Petr FRAŇKOVÁ Pavla KAMENICKÝ Jan LEDVINKOVÁ Drahomíra MALÝ Ondřej KOVÁCS Petr MIKSTEIN David LEBEDA Jaromír SPURNÁ Jitka

Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis * SW 3D GIS aplikace v základní verzi. V rámci etapy bylo provedeno: specifikace požadavků; analýza případů užití; návrh architektury systému; návrh serverové části; podrobný návrh klientské části; návrh rozhraní pro integraci s ostatními aplikacemi; nasazení zvolených technologií do interního testovacího prostředí, zajištění integrity; vývoj integračních mechanismů (rozhraní); vývoj základních analytických nástrojů.
Související projekty: