Informace o publikaci

Geneze a textová tradice tzv. Rožmberské knihy. Význam kodikologie pro právněhistorické bádání

Autoři

ŠTACHOVÁ Naďa

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace bylo poukázat na možnosti využití kodikologického bádání ve vztahu k naší nejvýznamnější právní památce českého zemského práva - tzv. Rožmberské knize. Nově byly prezentovány výsledky několikaletého bádání, které osvětlily genezi i textovou tradici této právní knihy.
Související projekty: