Informace o publikaci

The Opinions of Nursing Students on Nanda - Nursing Diagnosis

Název česky Názory studentů na NANDA - ošetřovatelské diagnózy
Autoři

STRAKOVÁ Jana SAIBERTOVÁ Simona

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/sbornik_09_14_en_2.pdf
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova NANDA, NANDA domains, nursing diagnosis, students, nursing, opinions
Popis Cílem realizovaného výzkumného šetření bylo zjistit a sumarizovat názory studentů vysokoškolského bakalářského studia, obor Všeobecná sestra, na NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) systém ošetřovatelských diagnóz a jejich členění do stávajících domén. Motivačním prvkem pro realizaci výzkumného šetření byly obtíže, na které studenti narážejí v rámci tvorby ošetřovatelských plánů u reálných i fiktivních pacientů a odlišnosti, se kterými se setkávají při praktické výuce ve zdravotnických zařízeních v porovnání s teoretickou výukou.