Informace o publikaci

Rozvoj komunikační schopnosti v prostředí běžné mateřské školy

Autoři

BOČKOVÁ Barbora KLENKOVÁ Jiřina

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Téma logopedické prevence je v současné speciálně pedagogické – logopedické praxi velmi aktuální a je diskutováno v rezortu školství i zdravotnictví. Tato skutečnost vedla k realizaci výzkumného šetření ve spolupráci s učitelkami mateřských škol, které kurz logopedické prevence absolvovaly. V rámci výzkumného šetření byly zjišťovány kompetence těchto učitelek v oblasti rozvoje formální a obsahové složky řeči, včetně dílčích složek osobnosti (např. motoriky a percepce), které jsou pro komplexní rozvoj dítěte nezbytné. Provedené šetření se orientovalo také na schopnost absolventů provést orientační vyšetření komunikační schopnosti, v této souvislosti byly analyzovány možnosti organizace spolupráce s poradenskými zařízeními a také s rodiči. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že respondenti hodnotí absolvování kurzu jako přínosné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info